parallax background

cada empresa és diferent

 

L ’origen etimològic de la paraula "auditoria" procedeix del verb llatí "audire" ('sentir'). Basem el nostre treball inicial en escoltar totes les fonts d'informació per identificar, avaluar i valorar aquells riscos més significatius.

La informació financera que genera l'empresa és sotmesa a proves de diferent tipus per determinar si compleix amb les obligacions normatives, per tal de consolidar la seva veracitat o imatge fidel.

Aquest principi és la base per a una correcta execució dels treballs, sent imprescindible per assolir els resultats desitjats.

La realitat de l'empresa i els riscos que l'envolten, provoca de vegades que emergeixin imprevistos de diferent índole (generats per situacions pròpies o alienes a l'empresa), que dificulten seguir amb el pla establert, obligant a l'auditor a modificar la seva estratègia.

El procés d'una auditoria

Fases clau:

1. Activitats inicials

Primera fase on les parts estableixen el marc d'actuació, tant des del punt de vista legal com operatiu.

2. Planificació

Fase en què, a través del coneixement del negoci i altres procediments, s'estableix un primer full de ruta del procés d'auditoria, així com els seus objectius.


3. Avaluació del control intern

Anàlisi dels processos dissenyats i implementats per la societat, que asseguren, entre d'altres, la fiabilitat de la informació financera i l'eficàcia i eficiència de les seves transaccions.

4. Execució

Execució del pla d'auditoria, d'acord amb l'estratègia predeterminada en les fases anteriors.


5. Conclusions i informes

Obtenció dels resultats derivats del nostre treball, exposició dels mateixos davant la Direcció i emissió dels informes finals.